EBC brzdové kotouče

EBC brzdové destičky a kotouče, vysoká kvalita za dobrou cenu

EBC brakes EBC BRAKES vyrábí skutečně široký sortiment předních a zadních brzdových kotoučů pro téměř všechny silniční motocykly. Při vývoji kotoučů EBC stál vždy v popředí cíl celkového zlepšení parametrů ve srovnání s originálními ocelovými kotouči výrobců motocyklů. Všechny brzdové kotouče EBC jsou vyrobeny ze speciální nízkouhlíkaté legované oceli EBC HPSR, což znamená High Performance Stain Resistant - vysoce výkonná ocel odolná korozi. Všechny kotouče jsou vyráběny v anglickém závodě EBC Brakes. Naprostá většina japonských motocyklů je vybavena ocelovými kotouči z nerezavějícího materiálu DB410. Ocel EBC HPSR má oproti tomuto materiálu originálních kotoučů cca o 18% vyšší součinitel tření. Hodnota součinitele tření je navíc konstantní po celou dobu životnosti kotoučů, kdežto u originálních kotoučů s přibývajícím vyhlazováním povrchu součinitel tření postupně klesá. Kovaná ocel EBC HPSR je zcela bez pnutí a možné kroucení brzdového věnce z tohoto materiálu je zcela vyloučeno. Další významnou předností materiálu EBC HPSR je nízký obsah uhlíku, který je velice důležitý z hlediska změn struktury oceli v závislosti na teplotě. Během neustálého ohřívání a chladnutí brzdových kotoučů může dojít ke změnám struktury materiálu a v důsledku toho ke kroucení pod silným zatížením. Nízký obsah uhlíku v oceli EBC HPSR minimalizuje tyto možné změny a nedochází k nežádoucímu kroucení. Kotouče EBC jsou odolnější proti rzi než kotouče litinové, jsou však méně odolné vůči korozi než originální ocelové kotouče vyrobené z nerezavějící oceli. Aby se redukoval negativní optický efekt možné rzi, jsou všechny kotouče EBC opatřeny 3 mikrony silnou vrstvou zinku. Tato vrstva se v místě třecí plochy s obložením rychle obrousí a vznikne kruhová oblast vystavená vlhkosti, která je však díky brždění obrušována a čištěna. Oblast kotoučů, která není překryta brzdovým obložením zůstává díky pozinkování permanentně chráněna proti rzi.

Často jsou kladeny otázky na děrování kotoučů - množství děr, jejich průměr a množství. Obecně platí, že děrování snižuje hmotnost kotouče a zlepšuje chlazení, ale naopak zmenšuje brzdnou plochu a snižuje tak brzdný účinek a zhoršuje brzdné chování ve vlhku.
Mezi těmito protichůdnými jevy je třeba nalézt co nejlepší kompromis. Výzkum a vývoj EBC BRAKES dospěl k nejlepšímu možnému uspořádání podle vzoru tzv. "ptačích křídel", při němž nejméně polovina vývrtů v jedné linii přesahuje druhou linii. Toto uspořádání vedle výše uvedených vlastností zabraňuje tvoření nežádoucích rýh na brzdovém věnci, k němuž u originálních kotoučů často dochází. Rýhy snižují brzdný účinek při výměně brzdového obložení za nové. Životnost obložení i kotouče při uspořádání otvorů do tvaru "ptačích křídel" se výrazně prodlužuje a brzdný účinek se ve spojení s vyšším součinitelem tření oceli EBC HPRS zlepšuje o cca 18%. Japonští výrobci provádějí více vývrtů do originálních kotoučů, aby snížili hmotnost, což je přirozeně rovněž důležité. EBC dosahuje téhož cíle a v mnoha případech dokonce nižší hmotnosti u silničních a závodních kotoučů tím, že je vnitřní hliníková hlava (náboj) ve vnějším průměru vyrobena větší. Vnitřní průměr vnějšího brzdového věnce je rovněž příslušně zvětšen, a tímto způsobem jsou sníženy rotující a neodpružené hmoty. To umožňuje u kotoučů EBC omezit počet vývrtů v brzdovém věnci a dosáhnout žádaného zlepšení brzdného účinku. Všechny kotouče EBC mohou být bez problémů montovány na místo originálního osazení. Mohou se od originálních kotoučů lišit designem.

KOMPLETNÍ KATALOG EBC ke stažení ZDE

EBC silniční brzdové kotouče "Streetbike discs PRO LITE"

Nejprodávanější brzdové kotouče EBC vyráběné na většinu silničních motocyklů. Náhrada originálních kotoučů je cenově velice příznivá a svými vlastnostmi a účinkem výhodnější. Brzdové kotouče PRO-LITE se vyrábí v základních dvou skupinách jako pevné (pro aplikaci na motocykly s plovoucím brzdovým třmenem) nebo plovoucí (pro aplikaci na motocykly s pevným brzdovým třmenem). Provedení pevného nebo plooucího kotouče je dáno aplikací na konkrétní typ motocyklu a naleznete jej v aplikační tabulce v katalogu EBC Brakes, který naleznete pod odkazem Aplikace brzdových destiček, paken a kotoučů EBC Brakes.

Základní vlastnosti:

  • Díky kované oceli EBC HPSR zcela bez pnutí a kroucení brzdového věnce
  • Součinitel tření vyšší o 18% oproti originálním kotoučům a je konstantní po celou dobu životnosti kotouče
  • Lepší brzdný účinek za mokra, nižší hmotnost oproti originálním kotoučům
  • Vývrty ve tvaru "ptačích křídel", netvoří se rýhy na brzdovém věnci
  • Výborné vlastnosti s brzdovými destičkami v sintermetalické kvalitě

Brzdové kotouče PRO-LITE jsou vyrobeny z kované oceli EBC HPSR. Důležitým faktorem je způsob výroby - EBC nepoužívá levné lisované brzdové věnce, ale výlučně řezané z kovaných ocelových HPSR plátů. V návaznosti na to je vyfrézován přesný rozměr, vyvrtáno děrování ve vzoru "ptačího křídla" a vybroušen povrch předtím, než se brzdový věnec spojí s vnitřní hlavou (nábojem). Poté se změří boční přesnost (házení) kotouče, které nesmí překročit 0,01 mm - tím vykazuje nižší výrobní toleranci než originální kotouče.

Plovoucí kotouče mají zásadně vnitřní hliníkovou hlavu (náboj) ve stříbrné nebo zlaté barvě. U všech plovoucích brzdových kotoučů EBC je vnější brzdový věnec spojen s hliníkovou hlavou "plovoucími" nýty. Tyto nýty drží relativně pevně a na první pohled se zdá nemožné pohnout brzdovým věncem axiálně proti vnitřní hlavě rukou, zvláště jestliže jste dosud zvyklí na příliš volné spojení ostatních kotoučů. Ve skutečnosti má axiální tolerance u spojení kotoučů pouze podřadný význam.

Důležitá však je radiální tolerance mezi vnitřním průměrem brzdového věnce a vnějším průměrem vnitřní hlavy. Tímto způsobem se lehké protažení a stažení obou součástí vyrovnává a ke vzpříčení nedochází. Z popsaných důvodů je nesprávné vzít plovoucí kotouč do ruky a očekávat při lehkém stlačení pohyb mezi věncem a hlavou. K důležitému radiálnímu pohybu však dochází, jestliže je vnější ocelový věnec tepelně zatížen a protáhne se nebo stáhne. Energie, která přitom vzniká, překoná lehce tření pružných podložek, které jsou u plovoucích brzdových kotoučů EBC montovány pod hlavami spojovacích nýtů. Kotouče EBC jsou expedovány s podložkami pro brzdové třmeny a se zvláštním návodem na spodní straně obalu, jak mají být brzdové kotouče při montáži vycentrovány, i když v 99% případů není žádné centrování zapotřebí. Většina těchto kotoučů je celoevropsky homologována pro použití v silničním provozu.

EBC brzdové kotouče "OFFROAD" pro motocross a offroad

Většina těchto kotoučů je plochá a masivní a jsou vyrobeny ze speciální induktivně tvrzené ocelí EBC s nízkým obsahem uhlíku. Tato speciální kvalita zabraňuje průtahu a ohnutí i při extrémním zatížení a zaručuje maximální pevnost a prodlouženou životnost kotoučů. Opotřebení kotoučů je téměř nulové. Vysoká odolnost proti ohnutí a kroucení umožňuje vyrábět tyto kotouče tenčí a s větším počtem vývrtů. Tím je dosažena nižší hmotnost než u originálních kotoučů při zachování maximální pevnosti a životnosti. Brzdný účinek je nejlepší s brzdovým obložením v sintermetalické kvalitě (EBC i konkurenční), doporučené kvality brzdového obložení jsou EBC "K-MXR", "MX-S"a "R". Většina má celoevropskou homologaci pro silniční provoz.

« zpět